• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
HEDEF BELİRLEMEK
Çevremize baktığımızda değişik özellikte insanlar görürüz. Bunları üç kısma ayırabiliriz: Birinci gruptakiler, gayesiz ve hedefsiz yaşayanlardır. İkinci gruptakiler de bir gaye, amaç ve hedef için yaşaması gerektiğini konuşanlardır. Son gruptakiler ise gerçekten bir gaye ve hedef için yaşayanlardır.
İNSANLARI TANIMAK
Bir insanı tanımak, onun adını, sanını, memleketini bilmek değildir; huyunu, suyunu, karakterini çözmektir.
KUR’AN’I ANLAMAK VE YAŞAMAK İÇİN OKUMAK
Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim, dünyamızı düzene sokmak için gelmiştir, ahiret hayatı için değil. Bunun için düşünmek zorundayız. Eğer bir insan dünyayı kazanamamışsa ahireti de kazanamamıştır. Dünyayı kazanmak, dünya ile ilgili akla ne geliyorsa Kur’an’ın talimatları çerçevesinde onları yapmak demektir.
PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMED (SAV)'DEN HADİS-İ ŞERİFLER
Arapça Türkçe Metinli Kaynaklı Seçme Hadis-i Şerifler

Anasayfa

Mecidiyeköy’deki işine gitmek için Suadiye’den deniz otobüsüne binip Kabataş’ta inmiş. İş öncesi biraz vakti olduğu için orada bir çayhanede oturup simit-çay keyfi yapmaya niyetlenmiş.
Her yaştan insanın mutlaka okuması gereken kitapları, okurlarımızın tavsiye, önerileri ile bir araya getirdik. Kitap tavsiyesinde bulunan arkadaşlarımıza, dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz.
11.04.2021
17.02.2021
Her gün yüzlerce kitabın piyasaya çıktığı günümüzde iyi, güzel ve faydalı kitaplar okumak istiyoruz. Fakat hem kendimiz hem de çocuklarımız için nitelikli kitaplar seçmek gerçekten zor.
Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs can almaya başladı. Haber kanalları her gün bir yenisi eklenen ölüm haberlerini canlı, son dakika olarak verdiler. Salgın hastalık bütün dünya ülkelerini etkisi altına aldı. Bir yılı geride bıraktık. Aşılama çalışmaları bazı ülkelerde başlasa da salgın etkisini sürdürüyor.
17.02.2021
13.01.2021
Ticaretle geçimini sağlayan Hz. Peygamber nübüvvetten sonra tebliğ görevinin sürekliliği, ağırlığı ve tebliğe karşı Mekkelilerin aldığı olumsuz tavırdan dolayı ticaretle fazla uğraşamamıştır. Hz. Hatice’nin vefatından fetihlere kadar Rasûlullah’ın hayatı oldukça sıkıntılı geçmiştir. Yaptığı görev karşılığında hiçbir ücret talep etmemiş, Müslümanlardan alınan vergilerden ve sadakalardan istifade etmemiştir.
“Sizi topraktan yaratması O’nun varlığının delillerindendir. Sonrasında ise (çoğalıp yeryüzüne) yayılan insanlar oluverdiniz”  (Rûm, 30/20. , Tâhâ, 20/55; Hacc, 22/5; Fâtır, 35/11; Mü’min, 40/67; Rahmân, 55/14.)
13.01.2021
13.01.2021
Yüce Allah Hucurat Suresinin 10. ayetinde “Mü’minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.” buyuruyor.
“Kuşlar gibi uçmasını, balıklar gibi yüzmesini öğrendik; ancak bu arada çok basit bir sanatı unuttuk: kardeş olarak yaşamayı.”
13.01.2021
13.01.2021
Peygamber dönemindeki uygulamadan da anlaşılıyor ki, İslam’da, kadın ve erkek toplumun birer üyeleri olarak eşit şekilde muamele görmüşlerdir... Kadın, insan olarak erkek kadar önemli ve hayatın bütün alanlarında ona ortaktır. O bütün sahalarda erkekle eşit mevki ve haklara sahiptir.
Çocuklarımızı yetiştirirken onlara vermeye çalıştığımız bir şeyler eksik kalıyor. Üniversite sınavlarında soru çıkmıyor diye dini bilgileri es geçiyor, çocuklarımızın dini eğitimi üzerinde kafa yormuyor, emek harcamıyor, çocuklarımızın dini bilgi ve eğitimini ikinci plana itiyoruz; önemsemiyoruz.
13.01.2021
13.01.2021
Recep ayıyla Regaip ve Miraç kandillerini kutladık; daha sonra Şaban ayında Berat kandiliyle yüce Rabbimizden beratımızı, kurtuluşumuzu diledik. Şimdi de on bir ayın sultanı, Yüce Kur’an’ın gönderilmeye başlandığı; bin aydan daha hayırlı olan mübarek kadir gecesini ihtiva eden Ramazan ayına girmiş bulunuyoruz.
Her müslüman rızkını temin etmek için çalışmak mecburiyetindedir. Çalışan bir kişi ocağının tütmesini, evinin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar. Böylece güçlü aileler ve güçlü toplum oluşur. Güçlü bir toplum ise ekonomik açıdan güçlü, siyasi açıdan istikrarlı, güvenli bir devleti teşekkül ettirmektedir.
13.01.2021
13.01.2021
İnternetten herhangi bir bilgiye ulaşmak ne kadar doğrudur? Edindiğimiz bilgiler kaynağına, kitabına uygun mudur? Bizi tatmin edecek cinsten bilgiler midir yahut bilgi kırıntıları mıdır? 
Rabbimize şükürler olsun ki, yine Ramazan Bayramı’na kavuştuk. Bir ay boyunca yoğun bir ibadet mevsimini yaşamış olmanın vermiş olduğu mutluluğu yaşamaktayız. “Nefsini arındıran ve Rabb’inin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer” buyurmaktadır Yüce Allah Kur’an’da.
13.01.2021
12.01.2021
Yeryüzünde insanlar ya sigara içerler ya da içmezler. İçenler, sigaralarını çakmak ya da kibritle yakarlar. Ve bunların bir çoğu da kanserden ölür. 
Osmanlılar döneminde padişahlar tarafından inşa ettirilen büyük camilere "selâtin camileri", vezirler ve diğer devlet ricali tarafından yaptırılan orta büyüklükteki camilere bânisinin adına izafeten sadece cami, küçük olanlara da mescid denilmiştir.
12.01.2021
12.01.2021
Neden camilerimiz ve cami tuvaletleri daha temiz olmasın? Neden her camide bayanlar için de tuvalet ve abdesthane olmasın? Neden cami tuvaletleri ücretsiz olmasın? 
Bugünlerde ise yine Çamlıca tepelerine cami yapılması söz konusu olunca cami mimarisi de ister istemez gündemde yerini buldu.
12.01.2021
12.01.2021
Gazetelerden, radyo ve televizyonlardan günlük gelişmeleri takip edenler bilirler ki, yeryüzünde meydana gelen gelişmelere akıl sır erdirmek mümkün değil.
Bütün insanlık için gönderilmiş olan Hz. Peygamber de engellilerle ilgilenmiş, onlara bizzat yardımcı olmuş, yardımda bulunulmasını tavsiye etmiş, ilgi ve kabiliyetlerine göre kamusal görevler vermiş, en önemlisi onları toplumdan izole etmek yerine topluma kazandırmaya çalışmıştır. Hz. Peygamber’in bu tür bireylere yapabilecekleri görevler vermesi hem onların özgüvenlerini geliştirmelerine hem de sosyal kabul görmelerine imkân sağlamaktır.
12.01.2021
12.01.2021
İslam'dan önce de bütün dinlerde kurtarıcı beklentisi olmuştur. İslam'da da bu vardır. 14 asır geçti, İslam peygamberinin üzerinden, yüzlerce mehdi geldi hepsinin sahte olduğu ortaya çıktı. Mehdî inancının menşeiyle müslümanlar arasında ortaya çıkışının sebepleri hakkında ileri sürülen farklı görüşleri şöylece özetlemek mümkündür.
“Beşikten mezara kadar ilim tahsil edin!” diyen bir peygamberin ümmeti olmamıza rağmen, eğitimi diploma ile sınırlandırmış olmamız gerçekten çok garip ve düşündürücü.
12.01.2021
12.01.2021
Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) buyurdu ki, “İstanbul mutlaka fetholunacaktır; onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel askerdir.”
Nereye gittiğini bilen bir  insana yol vermek için dünya durup kenara çekilirmiş. Rotası olmayan gemiye güzgar bile yardım etmezmiş. Bu vesileyle hala nereye gideceğinize karar vermediyseniz fazla ileri gidemeyeceğinizi de bilmeniz gerekmektedir.
12.01.2021
12.01.2021
İnsanlar yaratılış itibariyle inanma eğilimi içerisinde yaratılmışlardır. Kimileri kalplerinde bulunan inanç boşluğunu tevhid inancı ile doldururken kimileri de farklı inanç türleriyle doldurmuşlardır.
İnsanları tanımak zordur. Belki de bu yüzden insanları tanımak hakkında bunca kitap kaleme alınmış, bunca söz söylenmiştir. Bir insanı tanımak, onun adını, sanını, memleketini bilmek değildir; huyunu, suyunu, karakterini çözmektir.
12.01.2021
11.01.2021
İslâm bir ilim ve irfan dinidir. Öğrenmeye, öğretmeye, incelemeye ve araştırmaya büyük önem vermiştir. Bilindiği gibi dinimizde ilk emir "Oku" şeklinde gelmiştir. Böylece daha başlangıçta Hz. Peygamber'e gelen ilk vahiy ile okumak emredilmiş ve insanın bilmediğini öğrenirken istifade ettiği kalemden ve öğretmekten bahsedilmiştir.
Kalp, inanan bir insan için dünya ve ahiret hayatının esasını teşkil etmektedir. Kalbin selamet bulmasını ve iki dünya saadetini arzu ediyorsak bu ancak kalbimizin tüm kötü duygulardan ve marazlarından arınması ile mümkündür. “Kalpler ancak Allah’ı zikretmekle mutmain olur” ayetinin işaret ettiği gibi tertemiz ve salim bir kalp elde etmenin en etkili yolu da Allah’ı çokça zikretmektir.
11.01.2021
11.01.2021
Kur’ân-ı Kerim, kalplerin ancak Allah’ın zikriyle mütmain olacağını bildirerek inananların hiçbir zaman Allah’tan gâfil olmamaları gerektiğine işâret eder. Hatta denilebilir ki, kalbin “selîm” hale gelmesine yardımcı olması bakımından zikir (Allah’ı hatırlamak), en etkili âmillerin başında gelmektedir. Konuyla ilgili çok sayıda ayet ve hadisten bahsetmek mümkündür.
Çocuğumuz düşüp kafasını masaya çarpınca hemen biz masayı döveriz. Çocuk gerçek suçlunun masa olduğunu sanır ve böyle büyür. Sonra bir gün gelir ki, çocuğumuz, başına ne olumsuzluk gelse hep birini ya da birilerini suçlar.
11.01.2021
11.01.2021
Kur’an’ı hakkıyla okuyup yaşayanlar Allah’ın yasaklarından kaçınan, faizden, kumardan, içkiden, zinadan, dedikodudan, iftiradan, yalandan ve hırsızlıktan uzak durup Allah’ın emirlerini tam yapan kişilerdir.
Hz. İbrahim, bir oğlu olduğu takdirde onu Allah'a kurban etmeyi adamıştı. Aradan yıllar geçer oğulları olur, büyürler. sonra, Bir gece rüyasında  “Nezrini yerine getir” şeklinde hatırlatılır.
11.01.2021
11.01.2021
Kurban, Allâhü Teâlâ'ya yakınlık için, ibâdet niyetiyle kurban bayramı günlerinde, kurbanlık bir hayvanı kesmektir.
Dinimize göre imandan sonra Allah Teâlâ’ya karşı en önemli vazifemiz namaz ibadetidir. İslam’ın temel şartlarından biri olan namaz, ergenlik çağına girmiş akıllı her müslümana farz olan bir ibadettir.
11.01.2021
11.01.2021
Osmanlı İmparatorlu­ğu'nun kurucusu Osman Bey, Oğuz Türklerinin Kayı Bo­yu'na mensup olan Ertuğrul Ga­zi'nin küçük oğludur. Osman Bey, 1258 yılında Söğüt'te doğmuştur. Ertuğrul Bey'in üç oğlundan birisidir.
Yüzyıllar boyu Osmanlı ülkesine gelip tetkiklerde bulunan Avrupalı gezginler, gördükleri, yaşadıkları ve tespit ettiklerinden çok etkilenmişlerdir. Bunları eserlerine de yazan bu gezginler Osmanlı Devleti’nin Avrupa ile mukayese kabul etmez insan hakları uygulamaları karşısında şaşkınlıklarını dile getirmekten kendilerini alamamışlar, kendi toplumları için de böylesine "hakça" ve "insanca" bir yönetim temenni etmişlerdir.
11.01.2021
11.01.2021
Peygamberimiz sağlığa apayrı bir kıymet vermiş ve zaman zaman bununla ilgili tavsiyelerde bulunmuştur. Peygamberimizin sağlık konusundaki görüş ve tavsiyelerinin bir araya gelmesiyle “Tıbbı Nebevî” kavramı ortaya çıkmıştır. Tıbbı Nebevî, hastalanmadan önce sağlığı korumanın sırlarıdır, yani koruyucu hekimliktir.
Kültür, gözle görülmeyen, elle tutulmayan ve müşahhas olmayan değerler bütünüdür. Kültür, toplumların yaşama biçimidir ve milletlerin tarihsel serüvenleri onların kültüründe kendisini belli eder. Yani kültür bir anlamda toplumların hafızasıdır.
11.01.2021
11.01.2021
Her sabah bir ceylan uyanır Afrika’da, kafasında tek bir düşünce vardır. En hızlı koşan aslandan daha hızlı koşabilmek, yoksa aslana yem olacaktır. Her sabah bir aslan uyanır Afriaka’da ve tek bir düşüncesi vardır kafasında. En yavaş koşan ceylandan daha hızlı koşabilmek, yoksa ölecektir açlıktan.  İster ceylan, ister aslan olalım. Hiç önemi yok. Yeter ki güneş doğduğunda koşuyor olmamız gerektiğini, hem de bir gün önceden daha hızlı koşuyor olmamız gerektiğini bilelim.
Hz. Ömer devrinden itibaren müslümanlar Peygamberimizin Medine'ye hicretini takvim başı olarak kabul etmiştir. Bu sebeple de Hicrî takvim müslümanların kullandığı ilk takvim olmuştur.
11.01.2021
11.01.2021
Bağdat sokaklarında bir buz satıcısı "Sermayesi erimekte olan insana yardım edin." diye bağırarak buz satmaktadır. Pazarda bu sesi duyan Cüneyd-i Bağdadi hazretleri düşüp bayılır. Ayıldığında ise “Aslında sermayesi eriyen adam benim.” der.
İsraf, günümüz Müslümanlarını yakından ilgilendiren en önemli sorunlarından birisi olma özelliğini koruyor. Her şeyi israf ediyoruz. Maddi varlıklarımızı, doğal kaynaklarımızı, her şeyimizi. Zamanı da israf ediyoruz maalesef.
11.01.2021
11.01.2021
Yolu tımarhaneye düşen bir hoca, tımarheneyi gezerken kendisini hayrete düşüren bir hadiseye şahit olmuş.
11.01.2021