• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

KUR’AN-I KERİM HAKKINDA GENEL BİLGİLER

KUR’AN-I KERİM HAKKINDA GENEL BİLGİLER

– Kur'an-ı Kerim, Miladi 610 yılının Ramazan ayının 27. gecesi Mekke
yakınlarındaki Nur dağında (Hira Mağarasında) gönderilmeye başlamıştır. Sevgili
Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'e 23 yıllık bir süre içerisinde
gönderilmiştir. 13 yıllık süre Mekke’de diğer 10 yıllık süre ise Medine’de inmiştir.
–Tevbe suresi dışında tüm sureler besmeleyle başlar. Neml Suresi 30. Ayette 2.
bir besmele vardır.
– Kur’an-ı Kerim cüzlere ve hiziplere ayrılır.
– Bir cüz toplam 20 sayfadır. İçinde bulunan her cüz 4 hizipten meydana gelir.
– Kur’an-ı Kerim toplam 30 cüzden meydana gelir. Son cüz 24 sayfadır, Kur’an’ın
tümü böylece 604 sayfadan oluşur.
– Kuran-ı Kerim’de yaklaşık 6236 ayet bulunur.
– Kuran-ı Kerim’i Hz. Ebu Bekir, Yemame savaşında hafız sahabilerin önemli bir
kısmının şehit olması üzerine, Hz. Ömer’in teklifi ile peygamberimizin vefatından
sonra 6 ay içinde kitap haline getirmiştir. Kitap oluşturma heyetinin başında Zeyd
b. Sabit vardır.
– Hz. Osman ise halifeliği sırasında yine Zeyd b. Sabit başkanlığında kurulan bir
komisyon ile Kur’an’ın çoğaltılmasını sağlamıştır. 6 adet çoğaltılmış ve merkez
İslam şehirlerine gönderilmiştir, orjinali ise Peygamberimizin eşi ve Hz. Ömer’in
kızı olan Hz. Hafsa’ya teslim edilmiştir.
- Kur'an-ı Kerim'in gönderiliş sebebi: Kur'an-ı Kerim; insanların hem dünya hem
de ahiret mutluluğunu sağlayacak emir ve yasakları bildirmek için gönderilmiştir.
- Kuran’ın dili, Arapça olup Kureyş lehçesiyledir.
- Ayet: Kur'an-ı Kerim'de bir veya bir kaç kelimeden oluşan cümlelerdir.
- Sure: Kur'an-ı Kerim'de en az 3 ayetten (cümleden) oluşan ve özel isimleri
bulunan bölümlerdir.
- Kur’an-ı Kerim’in en kısa suresi Kevser (3 ayet) suresi; en uzun suresi Bakara
suresidir (286 ayet).
- Meal: Kur'an-ı Kerim'in Arapçadan başka bir dile yaklaşık olarak çevrilmesidir.
- Tefsir: Kur'an-ı Kerim'in mana bakımından geniş izahı, yorumu, açıklamasıdır.
- Mushaf : Kur'an sayfalarının bir araya toplanarak kitap haline getirilmiş şekline
Mushaf denir.
- Kur’an’ın başlıca isimleri: Kur’an-ı Kerim, Mushaf, el-Furkan, ez-Zikir, el-
Hüdâ, en-Nûr, el-Hakim, el-Beyan, Kelam-ı Kadim, Ümmül Kitap.
- Kur’an’ın başlıca konuları: İnanç, Ahlak, İtikad, İbadetler, Muamelat
(toplumsal, ekonomik ve siyasi kurallar), Ukubat (fertlerin uyması gereken hak ve
kurallar ve cezalar), İlmi Gerçekler ve Kıssalar.
- Kur'an-ı Kerim Peygamberimize indiği gibi hiç bir değişikliğe uğramadan bize
kadar gelmiştir. Kıyamete kadar da bozulmadan devam edecektir. Öteki kutsal

kitaplardan bazıları tamamen kaybolmuş, bazıları da birçok değişikliklere
uğrayarak bozulmuş ve hiçbiri Allah'tan gönderildiği gibi muhafaza edilememiştir.
 - Kur'an-ı Kerim'i koruyacağını Yüce Allah, şu ayetle teminat altına
almıştır: "Kur'an-ı sana Biz indirdik, onun koruyucusu da biziz". (Hicr, 9)
 - Kur'an-ı Kerim toplu olarak değil, zaman ve olaylara göre ayetler ve sûreler
halinde parça parça inmiştir. Bu durum, onun kolayca ezberlenmesini ve
anlaşılmasını sağlamıştır.
 - Kur'an-ı Kerim son ilahî kitaptır. Ondan sonra başka kitap gelmeyecektir.
Kur'an'ın hükümleri kıyamete kadar geçerli olacak, değişmeyecektir. Önceki
kitaplar ise belirli bir zaman için gönderilmiştir.
 - Kur'an-ı Kerim, bütün insanlığa gönderilen bir kitaptır. Her asrın ihtiyaçlarını
karşılayacak hakikat ve hikmetlerle doludur. Her dönemde sorunlara cevap
verebilecek yüceliktedir.
- Kur’an-ı Kerim’deki sırasına göre ilk sure Fatiha suresi, son sure ise Nas
suresidir.
- Kur’an-ı Kerim’in ilk âyeti “Yaratan Rabbinin adıyla oku!” dur. (Alak 1-5. Ayetler)
- Kur’an-ı Kerim’in 86 suresi Mekke’de 28 suresi ise Medine’de indirilmiştir.
- Gelen vahiyler, kağıt imkanı çok kısıtlı olduğu için ince taşlarla ve kürek
kemikleriyle deriler, geniş ağaç yaprakları, ağaçlar ve hurma dallarına
yazılıyordu. Müslümanlar arasında Kuran’ın ezberlenmesi ve öğretilmesi işine
büyük önem verilirdi.
- Vahiy Katipleri: Gelen Kur’an ayetlerini yazıya geçiren kişilere denilir. (yaklaşık
50 kişi)
- Hafız: Kur’anı baştan sona kadar ezberleyen kişiye denir.
- Hatim: Kuranı kerim’i yüzünden veya ezberden baştan sona okumak veya
yüzüne takip ederek dinlemektir. 
- Mukabele: Karşılıklı Kur’an okumak anlamına gelir. Bir kişi Kuranı kerim’i
kitaptan veya ezberden okur; diğerleri de metinden takip eder veya yalnızca
dinler. Buna mukabele denir. İlk mukabele Peygamberimiz (s.a.v) ile Hz. Cebrail
(a.s.) arasında gerçekleşmiştir. Hz. Muhammed (s.a.v) ve Hz. Cebrail (as) her yıl
Ramazan ayında, o zamana kadar inmiş bulunan Kuranı kerim ayetlerini karşılıklı
okurlardı. Son yıl mukabele 2 kez yapılmıştır. Bu nedenle Ramazan ayında
mukabele okumak önemli bir sünnet olarak yaygınlık kazanmıştır.
- Tecvid: Kuran-ı Kerim’i en doğru ve güzel bir biçimde okumakla ilgili kurallar
bütününe denir. Bu ilmin amacı, Kur’an’ı en doğru ve en güzel bir şekilde
okunmasıdır.

YILMAZ ŞEN

indir


Yorumlar - Yorum Yaz